Οικογενειακή Συμβουλευτική

Η δυσαρμονία στην εξέλιξη της οικογένειας είναι πηγή δυσαρέσκειας και ανασφάλειας για τα μέλη της και η οικογένεια μπορεί να αναζητήσει μέσα από τη θεραπεία την αλλαγή πεποιθήσεων, την αύξηση της ευελιξίας, την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της προσαρμοστικότητας μεταξύ των μελών.

διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή επιπλέον πληροφορία
επικοινωνήστε μαζί μου στο παρακάτω τηλέφωνο:

+30 697 7368 181

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Θωμαή Κυριακού MSc  |  Θάσου 10  |  151 25 Μαρούσι  |  Αθήνα  |  Google Maps