Σεμινάρια σε εταιρείες και ιδιώτες

Ιδρύσαμε την εταιρεία Morfogenesis για να καλύψουμε τις ανάγκες των επιχειρησιακών πλαισίων για αναμόρφωση, οργάνωση και ψυχοεκπαίδευση.

Η Morfogenesis μελετά, σχεδιάζει και παρουσιάζει ειδικά σεμινάρια που στοχεύουν στην εξέλιξη των στελεχών σας σε επίπεδο ατομικό και ομαδικό. Σχεδιάζουμε τα σεμινάρια σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας, λαμβάνοντας υπόψη μας τους ρόλους, τις αρμοδιότητες, τις δυναμικές και την οργανώσιακή σας κουλτούρα.

Παρέχουμε επίσης ατομικές και ομαδικές συνεδρίες για εποπτεία και συμβουλευτική καθώς και μελέτη οργανογράμματος κατόπιν αιτούμενης διερεύνησης.

διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή επιπλέον πληροφορία
επικοινωνήστε μαζί μου στο παρακάτω τηλέφωνο:

+30 697 7368 181

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Θωμαή Κυριακού MSc  |  Θάσου 10  |  151 25 Μαρούσι  |  Αθήνα  |  Google Maps